Hướng dẫn cài đặt VietMap cho hệ điều hành Bada ( điện thoại Samsung Wave S8500) :

Installation instruction for VietMap on Bada phones:

1. Nhấn vào link bên dưới để bắt đầu tải về / Click on the link below to download data

Samsung Wave S8500: http://www.vietmap.vn/samsung/VietMapX3B_Data.zip

Samsung Wave S5250: http://www.vietmap.vn/samsung/VietMapX3B_WQVGA_Data.zip

2. Giải nén tập tin tải về trên máy tính để thư mục NaviVN / Decompress the downloaded file on your computer, you got a folder NaviVN 

3. Mở điện thoại lên, vào menu chính, chọnCấu h́nh” / Choose “Setting” on your phone

4. ChọnKết nối” / Select “Connections”

                        

 

5. Kéo xuống dưới chọn tiếp “USB”. Chọn vào ô “Bộ nhớ chungrồi nhấnĐặtđể lưu lại. Sau đó nhấn nút kết thúc cuộc gọi (End Call) để thoát ra màn h́nh ngoài của điện thoại. / Select USB à Internal Storage then click on Set button on screen. After that, click on End Call button to exit to main screen.

   

6. Kết nối điện thoại với máy tính thông qua cáp USB. / Connect the phone to your computer using USB cable.

                   

Bạn sẽ thấy hai “Revemovable Disk”, một là của bộ nhớ trong của điện thoại, một là của thẻ nhớ microSD gắn trên điện thoại. / There are two “Removable Disk” appear on your computer, one is Internal Storage of the phone and another one is microsSD in the phone.

Cách phân biệt: Nhấn chuột phải vào từng bộ nhớ, chọn “Properties” để xem dung lượng, bộ nhớ nào có dung lượng khoảng 391Mb chính là bộ nhớ trong của máy / Size of Internal Storage is just about 391 Mb.

7. Chép thư “NaviVN” được giải nén ở mục 2 vào thư mục gốc của thẻ nhớ SD gắn trên máy. ( Lưu ư: thẻ nhớ phải c̣n trống tối thiểu 1GB) / Copy the extracted “NaviVN” folder from step 2 into root of microSD in the phone (At least 1Gb available on your SD)

8. Sau khi chép xong, ngắt  mọi kết nối USB với máy tính rồi khởi động VietMap để bắt đầu sử dụng / Wait until “NaviVN” folder is copied completely then disconnect from your computer. Click on VietMap icon to run.