VIETMAP

Hướng dẫn sử dụng Theme


Bạn bấm vào THIẾT LẬP GIAO DIỆN để tùy chỉnh theme:

Đầu tiên, bạn tìm đến THIẾT LẬP CHUNG

Tại phần THIẾT LẬP CHUNG, chúng tôi cung cấp cho bạn các tùy chỉnh sau:

Để thiết lập ĐẦU TRANG, bạn tìm đến:

Tại đây cho phép bạn thay đổi:

Để thiết lập CHÂN TRANG, bạn tìm đến:

Tại đây cho phép bạn thay đổi:

Thông tin mạng xã hội

 

Thông tin chi nhánh

 

Các cột menu

 

Bản quyền và đường dẫn Bộ Công Thương

Thiết lập TRANG CHỦ gồm các phần sau

Trong đó Trang chủ dùng để sắp xếp vị trí các module

Trang chủ - Slider gồm 5 slider

Trang chủ - Khối thương hiệu gồm 12 logo thương hiệu

Trang chủ - Khám phá các công nghệ của Vietmap gồm 6 công nghệ

Trang chủ - Đã có mặt trên 63 tỉnh thành

Trang chủ - Tin tức

Hướng dẫn thêm mới mục danh mục tại đây

Bước 1: Vào "Danh mục sản phẩm" và chọn "Tạo danh mục"

Bước 2: Nhập tiêu đề và ảnh đại diện, sau đó gắn vào menu "Danh mục sản phẩm"

Lưu ý quan trọng: ảnh đại diện danh mục sẽ dùng làm ảnh nền trong trang "Tất cả danh mục" đồng thời cũng là banner đầu trang trong trang "Danh sách sản phẩm". Bạn nên sử dụng ảnh không có text như ảnh demo thì sẽ đẹp hơn cho website

Bước 3: Để hiển thị danh mục nổi bật, bạn nhập đúng tên danh mục vào trong thiết lập giao diện tại đây

Thiết lập TRANG DANH SÁCH SẢN PHẨM gồm các phần sau

Hướng dẫn nhập sản phẩm nổi bật

Nhập Sản phẩm nổi bật cho Danh mục sản phẩm bằng cách nhập đường dẫn của sản phẩm vào trong phần mô tả của danh mục và được cách nhau bởi dấu ";" 

Lưu ý: Sản phẩm cuối cùng không cần có dấu ";"

Thiết lập BỘ LỌC SẢN PHẨM gồm các phần sau

Hướng dẫn nhập tag sản phẩm cho từng danh mục

Vào mô tả danh mục đặt tiêu đề là thẻ H5 và các giá trị cách nhau bởi dấu ","

Lưu ý: Các giá trị cách nhau bởi dấu ","

Nhập đầy đủ các thông tin như sau

Video đầu trang

Để nhập hình ảnh banner, bạn cần gắn ảnh vào mục Ảnh sản phẩm -> Chọn ALT ảnh

Nhập ALT ảnh là Banner

Gắn video vào banner bằng cách nhập tag của trang sản phẩm với cú pháp video:tên_id_youtube

Cụm ảnh sản phẩm

Lưu ý: úp ảnh sản phẩm định dạng png với tỷ lệ ảnh là 1:1

Mô tả sản phẩm

Nhập nội dung tại đây

Tính năng nổi bật

Được thiết lập sẵn 12 tính năng tại đây

Để gọi ra, bạn vào trong trang sản phẩm, nhập tag sản phẩm tương ứng với tiêu đề đã nhập trong thiết lập

Nội dung 1

Nội dung được nhập bằng cách tô đậm tiêu đề "Nội dung 1" -> Chọn vào định dạng là Heading 5, sau đó bạn nhập nội dung cần nhập vào phía dưới tiêu đề

Để hiện thị ảnh banner thì bạn nhập vào Ảnh sản phẩm -> Chọn ALT ảnh

Đặt ALT ảnh là Banner 2

Nội dung 2

Nội dung được nhập bằng cách tô đậm tiêu đề "Nội dung 2" -> Chọn vào định dạng là Heading 5, sau đó bạn nhập nội dung cần nhập vào phía dưới tiêu đề

Để hiện thị ảnh banner thì bạn nhập vào Ảnh sản phẩm -> Chọn ALT ảnh

Đặt ALT ảnh là Banner 3

Thông số kỹ thuật

Nội dung được nhập bằng cách tô đậm tiêu đề "Thông số kỹ thuật" -> Chọn vào định dạng là Heading 5, sau đó bạn nhập nội dung cần nhập vào phía dưới tiêu đề

Để hiện thị ảnh kích thước sản phẩm thì bạn nhập vào Ảnh sản phẩm -> Chọn ALT ảnh

Đặt ALT ảnh là Thông số kỹ thuật

Trong hộp có gì

Nội dung được nhập bằng cách tô đậm tiêu đề "Trong hộp có gì" -> Chọn vào định dạng là Heading 5, sau đó bạn nhập nội dung cần nhập vào phía dưới tiêu đề

Video sản phẩm

Nội dung được nhập bằng cách tô đậm tiêu đề "Video" -> Chọn vào định dạng là Heading 5, sau đó bạn nhập nội dung cần nhập vào phía dưới tiêu đề

Nội dung video được nhập theo cú pháp là  đường_dẫn_1;đường_dẫn_2

Hướng dẫn tạo video cuối trang

Bước 1: Website -> Blog -> Thêm bài viết

Bước 2: Nhập tiêu đề + đường dẫn video youtube + ảnh đại diện

Bước 3: Chọn danh mục là "Video" và khung giao diện là "article.video"

Bước 4: Bấm vào Tùy chỉnh SEO 

Bước 5: copy đường dẫn vừa tạo vào trang sản phẩm 

Hướng dẫn tạo ảnh nổi bật trong trang Danh sách sản phẩm

Lưu ý sản phẩm nào cũng bắt buộc phải có ảnh nổi bật thì trang danh sách sản phẩm lúc phân trang hoặc sắp xếp mới không bị lỗi

Kích thước ảnh nổi bật là: 584 x 369 pixel

Để hiện thị ảnh thì bạn nhập vào Ảnh sản phẩm -> Chọn ALT ảnh

Đặt ALT ảnh là Nổi bật

Đường dẫn cuối trang

Thiết lập hình ảnh tại đây

Để gắn đường dẫn cho từng sản phẩm, bạn gắn tag sản phẩm theo cú pháp

link1_đường dẫn 1

link2_đường dẫn 2

link3_đường dẫn 3

Gồm 2 loại khung giao diện

article : Hiện ảnh đại diện

Lưu ý: ảnh phải to với kích thước width tối thiểu là 1920px

article.without.banner : Không hiện ảnh đại diện

Thiết lập TRANG GIỚI THIỆU gồm các phần sau

Lời mở đầu

Về chúng tôi

Chặn đường phát triển gồm 14 chặn

Mục tiêu 1

Mục tiêu 2

Giá trị cốt lõi gồm 6 slider

Ngành hàng

Thiết lập TRANG GIẢI PHÁP GIÁM SÁT gồm các phần sau

Banner

Hệ thống quản lý xe

Tính năng nổi bật

Khách hàng của VIETMAP gồm 8 logo

Sản phẩm nổi bật gồm 6 sản phẩm

Liên hệ

Chính sách

 

Thiết lập TRANG NAVI gồm các phần sau

Giới thiệu

Nội dung

Những con số

Các dòng sản phẩm gồm 6 tab, mỗi tab gồm 3 slider

Sản phẩm nổi bật gồm 6 sản phẩm

Tính năng nổi bật gồm 3 tính năng

Chính sách

Thiết lập TRANG MAP gồm các phần sau

Giới thiệu

Chúng tôi là VIETMAP gồm 15 ảnh

Sản phẩm gồm 4 tab

Tính năng nổi bật

Những con số

Chính sách

Thiết lập TRANG TRACKING gồm các phần sau

Giới thiệu

Khách hàng của chúng tôi

Lưu ý: Để có dấu check ở phía trước nội dung thì nhập theo cú pháp sau:

<li>Nội dung muốn hiển thị 1</li>

<li>Nội dung muốn hiển thị 2</li> ...

Những con số

Xác lập kỷ lục

Hỗ trợ

Chính sách

Thiết lập LIÊN HỆ gồm các phần sau

Tiêu đề trang

Thông tin

Bản đồ

Hỗ trợ