Việt Nam
Tên API Mô tả Request Transaction
TileMap Cung cấp bản đồ nền giao thông dạng ảnh 25 1
Geocoding (Searching) Tìm kiếm vị trí (tọa độ) từ thông tin địa chỉ, địa điểm người dùng cung cấp 1 1
Reverse Tìm kiếm địa chỉ, địa điểm từ tọa độ trên bản đồ 1 1
Autocomplete Tìm kiếm nhanh theo từ khóa (gợi ý nhanh địa điểm, địa chỉ theo từ khóa) 1 1
Routing Tìm đường cho hai hay nhiều điểm áp dựng cho nhiều phương tiện khác nhau 1 1 x ((số điểm/5) + 1)
Matrix Cung ứng ma trận thời gian và khoảng cách di chuyển của vị trí n phương tiện (điểm đầu) và m điểm đến 1 nxm
TSP (Traveling Salesperson Problem) Tối ưu hóa quãng đường giao/nhận cho 1 phương tiện qua m điểm 1 m
VRP (Vehicle Routing Problem) Tối ưu hóa quãng đường giao/nhận cho n phương tiện qua m điểm 1 nxm
Isochrone Vùng ranh giới có thể tiếp cận được theo phương tiện và thời gian di chuyển 1 1

 

Tổng đài hỗ trợ
0896164567
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo