Việt Nam

TileMap - Dịch vụ hiển thị bản đồ nền

1. Tìm hiểu API Tilemap

 

Cung cấp dịch vụ hiển thị bản đồ nền để doanh nghiệp đưa vào các nền tảng Online (Website, Mobile App, Desktop App) với nhiều kiểu hiển thị như: Street Map, Dark Map, Light Map… đáp ứng từ những yêu cầu ứng dụng bản đồ thông thường cho tới những nhu cầu chuyện biệt. Các bản đồ được tạo bằng cách sử dụng các "tile" (từng tấm hình nhỏ) được tải xuống và hiển thị trên màn hình, từ đó tạo thành một bản đồ lớn hơn.

- Các loại bản đồ hiển thị:

  • Raster Tile
  • Vector Tile

- Bản đồ nền kết hợp hiển thị các lớp dữ liệu:

  • Traffic
  • Thời tiết
  • Vệ tinh

2. Ứng dụng của VIETMAP Maps API - Tilemap

Dịch vụ Tilemap cho phép người dùng tạo và hiển thị bản đồ nền trên các ứng dụng như: Di chuyển, Vận tải, Giao hàng, Bán hàng trực tuyến, Thương mại điện tử, Tài chính - ngân hàng, Du lịch,… và các lĩnh vực đặc thù liên quan đến Chính phủ và Nhà nước như điện, nước, quy hoạch...

 

Tham khảo tài liệu hướng dẫn dành cho lập trình viên


Bài viết liên quan

Tổng đài hỗ trợ
0896164567
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo