Việt Nam

Matrix - Dịch vụ tính toán ma trận khoảng cách và thời gian

1. Giới thiệu API Matrix

 

VIETMAP Maps API - Matrix cung cấp dịch vụ tính toán ma trận khoảng cách và thời gian di chuyển của tập N điểm đi và M điểm đến. Đối với mỗi sự kết hợp giữa điểm đi và điểm đến, thuật toán sẽ trả ra kết quả là khoảng cách và thời gian di chuyển tối ưu nhất. Đây là giải pháp rất cần thiết cho dịch vụ giao nhận, ứng dụng gọi xe công nghệ hoặc ứng dụng tìm và xác định các điểm dịch vụ gần nhất.

 

2. Ứng dụng VIETMAP Maps API - Matrix

  • Điều phối tài xế đón khách/nhận đơn phù hợp: Trong bài toán giao nhận hàng hóa và gọi xe công nghệ, API Matrix sẽ tính toán ma trận khoảng cách và thời gian di chuyển từ vị trí tài xế đến vị trí khách hàng/đơn hàng. Từ kết quả, doanh nghiệp có thể hoàn toàn xác định được khoảng cách từ vị trí tài xế đến vị trí khách hàng/đơn hàng nào là ngắn nhất/nhanh nhất. Thông qua đó, hệ thống sẽ có cơ sở chính xác để xác định và điều phối tài xế phù hợp.
  • Tìm và xác định điểm dịch vụ gần nhất: Tương tự, Maps API - Matrix sẽ tính toán được khoảng cách từ người dùng đến các điểm tiện ích, chuỗi cung cấp,... Kết quả trả về sẽ là cơ sở để hệ thống xác định và chọn điểm tiện ích, chuỗi cung cấp gần nhất với vị trí của người dùng.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn dành cho lập trình viên


Bài viết liên quan

Tổng đài hỗ trợ
0896164567
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo