Việt Nam

VRP (Vehicle Routing Problems) – Dịch vụ tối ưu lộ trình di chuyển cho nhiều phương tiện

1. Giới thiệu API VRP (Vehicle Routing Problems) 

 

Maps API - VRP (Vehicle Routing Problems) là dịch vụ cung cấp tối ưu lộ trình di chuyển cho tập phương tiện (N xe) đi qua tập điểm đến (M điểm) sao cho đối với lộ trình của mỗi xe có tổng quãng đường là ngắn nhất hoặc tổng thời gian là nhỏ nhất.

2. Ứng dụng VIETMAP Maps API - VRP (Vehicle Routing Problems) 

API VRP được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như Logistics, giao hàng, phân phối và vận chuyển để giúp tối ưu hóa các hoạt động vận tải và giảm chi phí. Người dùng có nhu cầu về tối ưu vận tải chỉ cần cung cấp thông tin và các ràng buộc về cả đơn hàng và phương tiện vận chuyển để hoàn thành tuyến đường như:

  • Các ràng buộc đối với đơn hàng: vị trí đơn hàng, thời gian giao hàng, mức độ ưu tiên, thời gian thực hiện giao hàng, trọng lượng/số lượng từng đơn hàng, và nhiều tham số ràng buộc khác.
  • Các ràng buộc đối với phương tiện: loại phương tiện, vị trí phương tiện, thời gian phục vụ, sức chứa/trọng tải,,...

Maps API - VRP hỗ trợ nhiều bài toán, tham số trong vận tải, bao gồm:

  • Định tuyến tối ưu cho 1 phương tiện (Single Vehicle Routing Problem),
  • Định tuyến tối ưu cho nhiều phương tiện (Multiple Vehicle Routing Problem)
  • Định tuyến tối ưu với khung thời gian giao nhận (VRP with time windows). Time windows là khung thời gian phương tiện có thể hoạt động và khung thời gian đơn hàng yêu cầu được giao/nhận.
  • Định tuyến tối ưu từ nhiều kho (Multi-depot).
  • Định tuyến tối ưu nhận – giao cùng trên lộ trình (pickup-and-delivery problem),...

Tham khảo tài liệu hướng dẫn dành cho lập trình viên


Bài viết liên quan

Tổng đài hỗ trợ
0896164567
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo