Việt Nam

VRP (Vehicle Routing Problems) – Tối ưu vận tải cho nhiều phương tiện

1. Tìm hiểu API VRP

VRP viết tắt từ Vehicle Routing Problems. Là dịch vụ cung cấp để người dùng xây dựng các phần mềm, công cụ cần tối ưu hóa các vấn đề định tuyến phương tiện trong các hệ thống vận tải, đặc biệt là trong logistics. Nói cách khác, dịch vụ VRP thực hiện tối ưu phân chia lộ trình di chuyển cho nhiều phương tiện (n xe) đi giao/nhận danh sách điểm đơn hàng (m điểm) sao cho đối với lộ trình của mỗi xe có tổng quãng đường là ngắn nhất hoặc tổng thời gian là nhỏ nhất. 

 

2. Ứng dụng API VRP

API VRP được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như logistics, giao hàng, phân phối và vận chuyển để giúp tối ưu hóa các hoạt động vận tải và giảm chi phí. Người dùng có nhu cầu về tối ưu vận tải chỉ cần cung cấp thông tin về các địa điểm cần đến, các ràng buộc định tuyến xe tải như thời gian phục vụ, sức chứa và thời gian giới hạn để hoàn thành tuyến đường. Sau đó, VRP tính toán tối ưu hóa để xác định các tuyến đường tối ưu cho các phương tiện, giảm thiểu thời gian và chi phí vận chuyển. 

VRP hỗ trợ nhiều bài toán, tham số trong vận tải, bao gồm: 

  • Định tuyến tối ưu cho 1 phương tiện (Single Vehicle Routing Problem),  

  • Định tuyến tối ưu cho nhiều phương tiện (Multiple Vehicle Routing Problem) 

  • Định tuyến tối ưu với khung thời gian giao nhận (VRP with time windows). Time windows là khung thời gian phương tiện có thể hoạt động và khung thời gian đơn hàng yêu cầu được giao/nhận. 

  • Định tuyến tối ưu từ nhiều kho (Multi-depot). 

  • Định tuyến tối ưu nhận – giao cùng trên lộ trình (pickup-and-delivery problem),... 

3. Tích hợp API vào hệ thống

VRP Maps API tích hợp dễ dàng vào hệ thống hiện có của bạn. Với các tài liệu và hướng dẫn chi tiết, bạn có thể triển khai dịch vụ một cách nhanh chóng và trải nghiệm lợi ích ngay từ bây giờ.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn dành cho lập trình viên


Bài viết liên quan

Tổng đài hỗ trợ
0896164567
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo