Việt Nam

Isochrone – Dịch vụ xác định vùng tiếp cận

1. Giới thiệu API Isochrone

 

API Isochrone cho phép tìm và xác định vùng địa lý có thể tiếp cận từ một vị trí ban đầu cho từng loại xe trong khoảng thời gian di chuyển được xác định và trả về các khu vực có thể truy cập dưới dạng đường viền của đa giác được hiển thị trên bản đồ.

2. Ứng dụng VIETMAP Maps API - Isochrone

API Isochrone cung cấp các tính năng tìm kiếm vùng tiếp cận trên bản đồ. Từ đó có thể ứng dụng vào một số nhu cầu thực tế như sau: Hiển thị vùng có thể tiếp cận trên bản đồ một cách trực quan trên bản đồ. Kết quả được dùng để chồng lớp với các lớp dữ liệu khác để tìm kiếm các đối tượng trong hay ngoài vùng tiếp cận: chuỗi của hàng, kho hàng trong vùng tiếp cận của khách hàng; các điểm cửa hàng cạnh tranh trong phạm vi phục vụ cửa hàng của bạn;...

 

Tham khảo tài liệu hướng dẫn dành cho lập trình viên


Bài viết liên quan

Tổng đài hỗ trợ
0896164567
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo